Högvattenrapport 12/8

Hej

Så som de flesta platser i mellan och södra Sverige har även Idreområdet fått väldigt mycket regn. Konstant regnande hela juli kulminerade med ett jättelågtryck som har gett oss vårflodsnivåer i alla strömvatten. Alla strömmande vatten ligger 50-100 cm över normalt flöde för tillfället. Det positiva är att det har vänt och de flesta vattendragen är på nedgång. Storån sjunker ca 1 dm dygnet. Kan bli fiskbart mot nästa helg i strömmande vatten återigen. Långtidsprognoserna ser ganska lovande ut för sista halvan av augusti.

Rapporter om hyfsat sjöfiske med både drag och fluga i sjöarna runt Idre som håller öring/röding, men även uppe på fjället. Abborren har också varit hyfsat på hugget efter regnovädret dragit förbi. Den som absolut trots högvatten vill fiska strömmande vatten gör bäst i att söka sig till Storån runt Foskros där det alltid är fiskbart på sjunkande högvatten. Kläckte en del dagsländor små ljusoliva samt en hel del nattsländor (Små svartgråa) och större nattsländor mer brunaktiga vilket lockade upp en del fisk till ytan sporadiskt i de lugnare delarna av ån.

Fiskebloggen